Alja de Ruiter Coaching

Intervisie begeleiding

Intervisie voor meer werkplezier! Door deze gestructureerde ervarings- en ontwikkelmethode kunnen werkgerelateerde vraagstukken nieuwe inzichten geven en daardoor opgelost worden of minder knellen. Als professioneel en gecertificeerd intervisiebegeleider begeleid ik intervisiegroepen om te starten of op weg te helpen naar een effectieve intervisiegroep.

Nieuwe inzichten en perspectieven

Intervisie groepen bestaan uit kleine groepjes van max 8 collega’s uit dezelfde beroepsgroep. Een goede intervisie geeft ruimte, mogelijkheden voor nieuwe inzichten en perspectieven. Dit heeft als resultaat meer werkplezier, ervaren verbondenheid, en een gezonde feedbackcultuur in een gelijkwaardige open sfeer.

Begeleiding van intervisiegroepen

Ik help intervisiegroepen om te starten. Het programma bestaat uit een serie van ca 6 bijeenkomsten en een interval van 6 tot 8 weken. Tijdens het programma begeleid ik de intervisiegroep met verschillende methodieken en leer de intervisiegroep hoe zij de intervisie zelfstandig op eigen kracht kan vervolgen en borgen. Na een half jaar evalueren we de intervisie en indien nodig kan ik tips geven om de intervisiebijeenkomsten aan te scherpen.

Ook bestaande intervisiegroepen kan ik begeleiden om nieuw leven in te blazen en te verlevendigen.

Levendige en verdiepende intervisiebijeenkomsten

Om de intervisiebijeenkomsten levendig en verdiepend te houden kunnen er verschillende intervisiemethoden ingezet worden. Door te vari√ęren met een aantal methoden worden ze weer en meer interessant voor alle deelnemers.

Meer weten? Neem contact op