Alja de Ruiter Coaching

Opleidingen en certificaten

Als coach vind ik het belangrijk om mij te blijven ontwikkelen en te blijven leren en zo te voldoen aan de kwaliteitseisen van een NOBCO coach.

2023 Blankestijn en Partners, systemisch coachen met familieopstellingen

De Opleiding Systemisch Coachen met Familieopstellingen is een professionele en persoonlijke verdiepende vervolgopleiding voor coaches.
Systemisch coachen richt zich op het begrijpen van verborgen patronen en dynamieken binnen systemen zoals families, teams en organisaties. Bij systemisch coachen wordt gekeken naar het grotere geheel waar iemand deel van uit maakt en welke plek diegene daarin heeft. Door allerlei verstoringen kan het zijn dat iemand die eigen plek niet (meer) inneemt. Systemisch werk laat zien dat andere leden van het systeem dan automatisch en onbewust de plek(ken) innemen die opgevuld moet(en) worden. Dit kan voor diverse problemen en knelpunten zorgen, zonder dat je je daar bewust van bent. Systemisch werk is bij uitstek een methodiek die werkt op het niveau van bewustwording en transformatie. 

2021-2022 Het Balkon opleidingscentrum, Meesterlijk Interveniëren, opleiding Interventiekunde

een interventiekundige benadert vraagstukken waar individuen, groepen (teams) of organisaties mee worstelen met een brede invalshoek. Individu- en systeemgericht met oog voor inhoud en proces en aandacht voor de samenhang tussen deze factoren. Tijdens de opleiding ben ik breed geschoold in concepten uit de psychoanalyse, groepsdynamica, systeembenadering, Themagecentreerde Interactie en organisatiekunde.

2022 Intervisie.nl/Bureau Schippers, training tot professioneel intervisiebegeleider

Intervisie is een gestructureerde ervarings- en ontwikkelmethode waarbij werkgerelateerde vraagstukken nieuwe inzichten geven en daardoor opgelost worden of minder knellen. Een goede intervisie geeft ruimte, mogelijkheden voor nieuwe inzichten en perspectieven. Dit heeft als resultaat meer werkplezier, ervaren verbondenheid, en een gezonde feedbackcultuur in een gelijkwaardige open sfeer. Intervisie is een groepssetting waarin collega’s beroepsmatig met én van elkaar leren.

2020 Voice Dialogue Academie, basis en vervolgopleiding tot Voice Dialogue facilitator

Voice Dialogue is een krachtige methode om mensen te begeleiden bij het beter leren kennen van hun innerlijke drijfveren en motieven. Het doel is dat mensen bewuster sturing kunnen geven aan hun eigen handelen en keuzes. Deze krachtige en inzicht gevende coachmethode is in de jaren 70 ontwikkeld door de Amerikaanse psychologen Hal en Sidra Stone en gaat er van uit dat onze persoonlijkheid uit veel verschillenden kanten, subpersoonlijkheden of “ikken” bestaat. Denk bijvoorbeeld aan een pleaser, perfectionist en pusher, controlfreak, avonturier, innerlijke criticus etc. In ons leven zijn sterke “ikken” voornamelijk aan het woord en bepalen hoe wij ons gedragen. Andere “ikken” zijn minder goed ontwikkeld of veel meer op de achtergrond. De methode gaat er van uit dat alle “ikken” een eigen manier van denken, voelen en waarnemen hebben. In een Voice Dialoogje sessie laten we deze verschillende “ikken” aan het woord door letterlijk met hen in gesprek te gaan.

GITP – PAO Psychologie, Leergang coaching, opleiding tot coach (EQA – Practitioner geaccrediteerd)

Een jaaropleiding waarin ik geschoold ben in diverse coachmethoden:

Voice Dialogue: In dialoog met innerlijke stemmen. De psychologie van “Ikken”.

Focussen: Een methode ontwikkelt door Eugene Gendlin, een Amerikaans hoogleraar in de psychologie en filosofie. Het is een methode om het lichamelijk bewustzijn, de wijsheid van het lichaam, te vergroten.

Oplossingsgericht Coachen: Niet het probleem, maar juist de oplossing staat centraal. Coaching volgens de “7-staps-methode”.

Constructief Confronteren: een vorm van provocatief coachen door scherp waar te nemen en blinde vlekken aan de orde stellen.