Themagecentreerde Interactie TGI

Themagecentreerde Interactie TGI

TGI, thema gecentreerde internactie, is een concrete methodiek om te komen tot effectief leiderschap en is ontwikkeld door de Amerikaanse psychotherapeut Ruth Cohn (1912-2010). Het is een methodiek met een visie op de mens, van waarden en opvattingen, die uitgaat van zelf verantwoordelijkheid nemen in relatie tot de taken en de context en de afhankelijkheid van anderen.

Effectief leiderschap ontwikkelen

Mijn eerste kennismaking met dit model was tijdens de opleiding Interventiekunde “Meesterlijk Interveniëren” bij het Balkon in 2021. Het model kan gebruikt worden als analyseinstrument, als ontwikkelinstrument en als TGI-thema om cultuur te bevorderen binnen teams en organisaties waarbij de medeverantwoordelijkheid bij iedere medewerker gestimuleerd wordt. Er zijn twee belangrijke grondregels zijn “wees je eigen leider” en “storingen hebben voorrang”.

Reflectie

Deze methode gebruik ik inmiddels standaard bij opdrachten in teams en organisaties om te onderzoeken, analyseren en om adviezen en interventies te structureren. Daarnaast gebruik ik het ook als methode voor zelfreflectie om waar te nemen wat er speelt bij mijzelf èn in de omgeving. Vandaaruit kan er verantwoordelijkheid genomen worden in het belang van jouzelf èn het geheel waarvan je deel uitmaakt. Het kan best confronterend zijn om te onderzoeken hoe je je daartoe wil verhouden. Het geeft echter ook ruimte om jezelf te ontwikkelen in juist dat wat bij jou past. Wil je meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op